Com crear Formularis

 

Una de les millors maneres que existeixen perquè el client final contacti amb la persona o l'empresa que ofereix els serveis a una web, és fer-ho mitjançant un formulari.

 

Per defecte, Joomla té instal·lat un formulari, però és molt senzill i bàsic, així que nosaltres en farem servir un altre. Actualment a Internet podem trobar infinitat de components amb els quals treballar, però en aquest cas nosaltres escollim el Chronoforms.

 

-Per crear l'estructura interna del formulari amb els seus ítems, necessitem un component.

-Per indicar la posició on volem publicar el formulari, necessitem un mòdul.

-I finalment si volem que aquest formulari s'ubiqui dins d'algun article determinat, necessitem un plugin.

 

Tot seguit, hem de descarregar-nos el Chronoforms al nostre administrador de Joomla. Anem a l'Ajuda, a Extensions per a Joomla.

 

extensions joomla cat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posem Chronoforms al buscador i ens porta a la pàgina per descarregar-nos-el.

 

buscar chronoforms

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

descarregar chronoforms

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Automàticament ens mostra les opcions que hi ha perquè escollim què és el que volem descarregar. Perquè veieu com funciona, nosaltres ens els descarregarem tots: component, mòdul i plugin. Els pugem mitjançant el Gestor d'Extensions.

 

modul componentplugin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPONENT

 

Una vegada fet, hem d'estructurar el formulari, escollir els ítems que volem que apareguin i especificar quin tipus de camp serà.

 

Marquem Nou i al camp Form Name li posem el nom del formulari, per exemple Contactar, i que al Form Theme, aparegui Bootstrap3.

 

A la pestanya Designer, arrosseguem els camps que volem crear al formulari.

 

En el nostre cas, crearem els següents:

 

-Nom i Cognoms (com Text box)

-Telèfon (Text box)

-Correu (Text box)

-Comentari (Textarea box)

-Botó d'enviament (Submit Button)

 

A la part dreta de la pantalla, a cada camp trobem tres botons petits de colors, Edit, Drag i Delete. Al botó Edit se'ns obre una pantalla on podem posar el nom del camp a l'apartat Label, i a la pestanya Validation, podem configurar si volem que el camp s'empleni obligatòriament, si és un camp numèric, etc. I finalment fem Save and Close.

 

A la pestanya Set Up, hem d'indicar què volem mostrar al formulari realment i què passa quan s'envia. Per això, hem de tenir en compte dos camps.

 

-On load: què volem mostrar al formulari

-On Submit: què passa quan s'envia el formulari.

 

On load, arrossegarem el camp HTML (Render Form).

I a On Submit, trobem que tenim dues opcions, la primera que asseguri al remitent que el formulari s'ha enviat correctament, i l'altra fa referència al correu que nosaltres rebem quan els usuaris fan la consulta. Per això arrossegarem a On Submit els següents camps:

 

*Email: on hem d'editar i emplenar diversos camps:

Email Label: acció de l'etiqueta

Enabled: Yes, ja que ha d'estar actiu

To: l'adreça on volem rebre el formulari de la consulta

Subject: el nom amb el qual rebem la petició al nostre correu

From name: de quina web rebem el formulari

From email: correu d'on rebem la informació

Email format: Html

 

email

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Display Message: és el missatge que li apareixerà al remitent indicant si el formulari s'ha enviat o no.

 

Per indicar on posem el formulari dins de la web, recomanem crear un nou ítem al Menú Principal, i posar-li de nom Contactar, per exemple. És important que seleccionem el tipus d'element, ChronoForms5 form, i que a la pestanya Avançat, a l'apartat Form Name, posem el mateix nom que li hem posat al formulari (Contactar).

 

Per configurar el correu, anem a Sistema, escollim l'opció Configuració Global i accedim a la pestanya del servidor, on podem fer la configuració del correu. Si fem la prova i ens arriba, no tocarem res, però en cas contrari, modificarem els següents camps:

 

-Gestor de correu: seleccionem SMTP

-Autenticació SMTP: sí

-Usuari/a SMTP: l'usuari

-Contrasenya SMTP: posem la del correu

-Allotjament SMTP: posem Servidor SMTP, que és smtp.nomdeldomini.extensió

 

Si volem posar una línia de text sobre el formulari, dins de la pestanya Designer del Chronoform i del menú esquerre Advanced arrosseguem el camp Custom i el posem a sobre de tots els camps, mitjançant el Drag. Editem i netegem el camp Label, i a Code posem el text que volem que aparegui (podem configurar el text amb el Switch Editor).

 

 

MÒDUL

 

El fem servir per indicar la posició. A l'Administrador marquem Gestor de Mòduls. Veurem que aquí tenim el mòdul del Chronoform, on el podem publicar i indicar a quina posició volem que aparegui, que normalment es posa a la dreta.

 

A Opcions Avançades, al camp Form Name, posem el mateix nom que li hem posat al Component. I a la pestanya Assignació de Menú, indiquem a quines pàgines volem que aparegui.

 

 

PLUGIN

 

Serveix per si volem posar el formulari dins d'algun article en concret. Per fer-ho, anem a Gestor de Plugins o Connectors i marquem Chronoform, on hem de copiar el següent codi:

 

{chronoforms5}nom del nostre formulari{/chronoforms5}

 

Aquesta línia la posem directament dins de l'article on el volem col·locar.

 

... I ja haurem acabat! Gràcies!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com posar el logo i el peu a la teva Web

Ubiquem el logo

 

Els logos identifiquen l'empresa visualment i per la importància que tenen han de ressaltar també a la nostra web.

 

Si ja tenim el logo, podem pujar-lo accedint al Gestor de Plantilles de l'administrador del Joomla. Seleccionem la plantilla que estem utilitzant i accedim a la pestanya Opcions o Opcions Avançades.

 

Ens trobem diferents apartats, on tenim l'opció d'escollir el disseny de certs paràmetres:

 

-Color de la plantilla: podem modificar el color de la lletra del menú i del peu de pàgina.

-Color del background: podem escollir el color de fons de la web

-Logo: on podem pujar la imatge

-Títol: aquí podem indicar el títol i ocultar-lo mitjançant la pestanya Menú.

-Nom Google Fonts: aquí indiquem el tipus de lletra que vulguem. Si no volem fer servir la que ens ve per defecte, hem de posar el nom exacte de la lletra desitjada. Per poder visualitzar els tipus de lletra existents podem clicar aquí.

 

 

logo cat

Ubiquem el peu de pàgina

 

Per posar un peu de pàgina, ho fem des del Gestor de Mòduls i allàr indiquem que volem fer un nou mòdul.

 

Escollim que volem utilitzar l'opció de Personalitzar HTML.

 

Recomanem posar el títol Footer o Peu de Pàgina, però ocultar-lo perquè no es mostri.

peu cat

Finalment, escollim la posició Footer o la que correspongui, segons la plantilla que utilitzem.

 

I, per acabar, a la pestanya Sortida Personalitzada, introduïm el text que volem mostrar al peu.

 

peu hmtl

Desem i tanquem. Ja tenim el peu de pàgina creat!

Com crear una galeria d'imatges

COM CREAR UNA GALERIA D'IMATGES

 

Moltes webs disposen o necessiten d'una galeria d'imatges, i us volem ajudar a crear-ne una.

 

Hi ha infinitat de plugins per fer galeries, però nosaltres farem servir el Simple Image Gallery, que podem descarregar aquí.

 

Una vegada descarregat, el pugem a Extensions, Gestor de Connectors o Plugins, i l'habilitem.

En aquesta mateixa pantalla trobem una línia de codi a Descripció, que haurem de tenir present més endavant:

 

{gallery}nomcarpeta{/gallery}

galeria imagenes

També necessitarem un Editor d'Articles, que en el nostre cas serà el JCE. Per descarregar-lo cliquem aquí.

 

Automàticament es descarrega al nostre ordinador, i ara ja el podem pujar a l'apartat Extensions, Gestor d'Extensions.

 

Per configurar-lo com a gestor per defecte, hem d'anar a Sistema, marcar Configuració Global i a l'apartat Editor per Defecte, seleccionar-lo. Guardem i sortim.

 

Al mateix apartat de Sistema, anem a Panell de Control i a les Icones Ràpides, cliquem JCE Browser, i creem una nova carpeta al root (arrel), que serà on pujarem les fotografies de la galeria.

 

Ara a l'Administrador, apartat Contingut, Gestor d'Articles, creem un nou Article Simple al qual li posem un títol, per exemple Galeria, i copiem la línia de codi amb el nom de la carpeta que hem creat al mig. Guardem els canvis.

 

 linia de codi

 

Creem un nou ítem al Menú. Per fer-ho, anem a Menú, Menú Principal i en creem un de nou.

 

Si volem configurar les mides de les imatges, podem retocar-les des d'Extensions, Gestor de Connectors.

 

I ja tenim la nostra galeria d'imatges!

Com posar un banner a la nostra web

Tots estem d'acord en què com més atractiva és una web, més visites i més posibilitats té de complir el seu objectiu. Una de les eines de les quals disposem per aconseguir-ho és el BANNER.

 

Els banners són imatges (GIF, JPEG o PNG), amb animacions creades a partir de diverses tecnologies com poden ser els slidershows. Estan dissenyats amb la intenció de comunicar, remarcar la importància del missatge desitjat, com si fos una tanca publicitària.

 

Podem disposar de dues eines bàsiques:

 

1.- Un gestor d'articles, que fem servir per pujar les imatges, com pot ser l'Editor JCE.

2.- El mòdul de l'Slider, amb el qual gestionem el banner.

 

Gestor d'articles

Per defecte, el Joomla ja té instal·lat un gestor d'articles però és molt senzill. Nosaltres farem servir el JCE, i cal que ens l'instal·lem. Per descarregar-lo, fem clic aquí.

Automàticament es descarregarà a la carpeta de descàrrregues del nostre ordinador.

Ara, per instal·lar-ho al nostre hosting, anem a Extensions, Gestor d'Extensions, on examinem i el pugem.

banner cat 1


 Per configurar-lo per defecte, anem a Sistema, Configuració Global i a l'apartat Editor per Defecte, el seleccionaem i guardem els canvis.

 

config.global cat 

 

Mòdul slider

Per descarregar el mòdul, fem clic aquí.

Escollim sempre l'opció gratuïta. Per instal·lar-lo, seguirem el mateix procés que amb el gestor d'articles.

Per confirmar que el tenim instal·lat, comprovem que és així a Extensions, Gestor de Mòduls.

 

ari image cat 

 

 

Ara només cal escollir les imatges que volem posar al nostre banner. Nosaltres us recomanem tenir-les a una mida de 980 x 350 píxels.

 

Per pujar les imatges anem a Sistema, Panell de control. Al menú Icones Ràpides, trobem el JCE File Browser. El cliquem i creem una nova carpeta. És important recordar el nom d'aquesta carpeta, ja que el necessitarem més endavant.

Anem pujant les imatges a aquesta nova carpeta.

 

Per col·locar l'Slider, anem a Extensions, Gestor de Mòduls i cliquem sobre l'Ari Image Slider, on el publicarem i indicarem:

  • La posició (segons la plantilla que utilitzem).

  • Mides: Width: 980 / Height: 350. Posem aquestes mateixes mides al Lightbox Integration.

  • Indiquem on buscar les imatges, i per tant a la secció Slides Parameters, camp Image Path, posem: images/nomcarpeta que hem creat amb les imatges.

  • I a la pestanya Assignació del Menú, indiquem on volem que aparegui el banner.

  • Ja tenim el nostre banner!

 •  

   

   

Autoinstal•labes. I ara què? (Part II)

En articles anteriors vam poder veure com es gestionaven els primers blocs del Joomla i els primers passos que havies de seguir. A continuació, t’expliquem quins passos has de seguir

Llegeix més...

Autoinstal•labes. I ara què? (Part I)

Nivell principiant

 

CMS WordPress JoomlaAcabes d’autoinstal·lar el Joomla al teu hosting des del panel de control de CDmon i no saps per on començar a configurar la teva web? Aquí t’expliquem quins són els primers passos que has de seguir.

Llegeix més...

Com tenir la teva web en diversos idiomes amb Joomla

mon

 

T'expliquem quins passos has de seguir si vols tenir el teu Joomla en diversos idiomes.

Pas 1

És necessari publicar el plugin Multilanguage Status.

Llegeix més...

SEO bàsic al teu Joomla

SEOCom pots millorar el posicionament de la teva web als cercadors? T’ho expliquem en quatre passos.

 

Llegeix més...

Canvia o migra el teu Joomla de servidor

Canviar la teva web de servidor és més fàcil del que penses. Aquí t'exposem com fer el procés de migració pas a pas.

Llegeix més...

Actualitzar Joomla 1.5 a 2.5

 

Sabem que un dels problemes principals d'actualitzar Joomla és quan tenim una versió 1.5.

Llegeix més...